مشاوره مديريت در حوزه های بهره وری و تعالی سازمانی، نظام های مديريتی، برنامه ريزی و کنترل پروژه، مهندسی صنايع
 
 
 
آموزش و ارائه خدمات مشاوره در حوزه برنامه های تحول اداری و ارزيابی عملکرد :
ارزيابی و راهبری برنامه های تحول اداری
استقرار و توسعه دولت الكترونيك
عدالت استخدامی و نظام پرداخت
ساماندهی نيروی انسانی
اصلاح ساختارها و تمركززدايی
استقرار نظام جامع مديريت عملكرد و ارتقاء بهره‌وری
نهادينه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و سلامت اداری
توانمند‌سازی منابع انسانی
خدمت رسانی به مردم و شهروند مداری
پياده سازی سيستم مديريت کيفيت ISO 9001 ويژه سازمان های دولتی
پياده سازی چرخه مديريت بهره وری و اصلاح فرايندهای اداری
پياده سازی نظام آراستگی 5S – ويژه سازمان های دولتی
پياده سازی سيستم سنجش ميزان رضايت مردم- طرحريزی ، اجرا و تحليل
پياده سازی نظام پيشنهادات 
تدوين استانداردهای ارائه خدمت
پياده سازی نظامنامه مديريت پاسخگويی به شكايات مردم و ISO 10002
راهبری و فعال نمودن كميته‌های ارتقای سلامت اداری و كارگروه پيشگيری و مبارزه با رشوه
استقرار و اجرای نظام جامع مديريت عملكرد
مستندسازی فرايندهای اداری
محاسبه قيمت تمام شده
پياده سازی طرح تکريم ارباب رجوعان
سيستم های ارزشيابی عملكرد و سيستم های پاداش ( جبران خدمت )
نظام مديريت استراتژيك
آموزش و ارائه خدمات مشاوره در حوزه برنامه های تحول اداری و ارزيابی عملکرد :
ارزيابی و راهبری برنامه های تحول اداری
استقرار و توسعه دولت الكترونيك
عدالت استخدامی و نظام پرداخت
ساماندهی نيروی انسانی
اصلاح ساختارها و تمركززدايی
استقرار نظام جامع مديريت عملكرد و ارتقاء بهره‌وری
نهادينه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و سلامت اداری
توانمند‌سازی منابع انسانی
خدمت رسانی به مردم و شهروند مداری
پياده سازی سيستم مديريت کيفيت ISO 9001 ويژه سازمان های دولتی
پياده سازی چرخه مديريت بهره وری و اصلاح فرايندهای اداری
پياده سازی نظام آراستگی 5S – ويژه سازمان های دولتی
پياده سازی سيستم سنجش ميزان رضايت مردم- طرحريزی ، اجرا و تحليل
پياده سازی نظام پيشنهادات 
تدوين استانداردهای ارائه خدمت
پياده سازی نظامنامه مديريت پاسخگويی به شكايات مردم و ISO 10002
راهبری و فعال نمودن كميته‌های ارتقای سلامت اداری و كارگروه پيشگيری و مبارزه با رشوه
استقرار و اجرای نظام جامع مديريت عملكرد
مستندسازی فرايندهای اداری
محاسبه قيمت تمام شده
پياده سازی طرح تکريم ارباب رجوعان
سيستم های ارزشيابی عملكرد و سيستم های پاداش ( جبران خدمت )
نظام مديريت استراتژيك
  چاپ   

تمامی حقوق این سایت متعلق به سیستم کیفیت شرق می باشد.
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط پورتال فراتک