مشاوره مديريت در حوزه های بهره وری و تعالی سازمانی، نظام های مديريتی، برنامه ريزی و کنترل پروژه، مهندسی صنايع
 
 
 
  شرکت سيستم كيفيت شرق با هدف رفع دغدغه های مجموعه های مرتبط با مسکن مهر در سطح ادارات راه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جديد کشور، سازندگان، اتحاديه ها و تعاونی های مسکن مهر و تسريع و تسهيل در امور مرتبط با فعاليت های حين ساخت و پس از ساخت پروژه های مسکن مهر و ارتقا سطح ادارات راه و شهرسازی در ارزيابی عملکرد ساليانه در حوزه مسکن مهر و شاخص های عمومی ارزيابی عملکرد نسبت به طراحی و ارائه راهکار جامع راهبری پروژه های مسکن مهر به شرح ذيل اقدام نموده است:
برداشت اطلاعات ميدانی، کنترل پروژه و ارائه گزارش های مديريتی مرتبط
راهبری امور مرتبط با سامانه های مسکن مهر
اخذ پایانکار، سند و دفترچه اقساط ( اسناد ملکی و بانکی )
  شرکت سيستم كيفيت شرق با هدف رفع دغدغه های مجموعه های مرتبط با مسکن مهر در سطح ادارات راه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جديد کشور، سازندگان، اتحاديه ها و تعاونی های مسکن مهر و تسريع و تسهيل در امور مرتبط با فعاليت های حين ساخت و پس از ساخت پروژه های مسکن مهر و ارتقا سطح ادارات راه و شهرسازی در ارزيابی عملکرد ساليانه در حوزه مسکن مهر و شاخص های عمومی ارزيابی عملکرد نسبت به طراحی و ارائه راهکار جامع راهبری پروژه های مسکن مهر به شرح ذيل اقدام نموده است:
برداشت اطلاعات ميدانی، کنترل پروژه و ارائه گزارش های مديريتی مرتبط
راهبری امور مرتبط با سامانه های مسکن مهر
اخذ پایانکار، سند و دفترچه اقساط ( اسناد ملکی و بانکی )
   

تمامی حقوق این سایت متعلق به سیستم کیفیت شرق می باشد.
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط پورتال فراتک