مشاوره مديريت در حوزه های بهره وری و تعالی سازمانی، نظام های مديريتی، برنامه ريزی و کنترل پروژه، مهندسی صنايع
 
 
 
مديريت پروژه  
مديريت استراتژيك
دوره عمومی مديريت
دوره آشنايی با مدل فرايندی APQC
مديريت كيفيت فراگير TQM
برنامه ريزی و کنترل پروژه به همراه آشنايی با TQM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« كليه دوره ها دارای گواهينامه معتبر می باشد.
شركت آمادگی طراحی و توسعه دوره های ويژه و كاربردی برای صنايع و سازمان ها با فعاليت خاص را نيز دارا می باشد. »

 

مديريت پروژه  
مديريت استراتژيك
دوره عمومی مديريت
دوره آشنايی با مدل فرايندی APQC
مديريت كيفيت فراگير TQM
برنامه ريزی و کنترل پروژه به همراه آشنايی با TQM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« كليه دوره ها دارای گواهينامه معتبر می باشد.
شركت آمادگی طراحی و توسعه دوره های ويژه و كاربردی برای صنايع و سازمان ها با فعاليت خاص را نيز دارا می باشد. »

 

   

تمامی حقوق این سایت متعلق به سیستم کیفیت شرق می باشد.
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط پورتال فراتک