مشاوره مديريت در حوزه های بهره وری و تعالی سازمانی، نظام های مديريتی، برنامه ريزی و کنترل پروژه، مهندسی صنايع
 
 
 
آشنايی با مدل تعالی سازمانی مبتنی بر EFQM
آشنايی با روش های خود ارزيابی EFQM
كارگاه آموزشی تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM
كارگاه آموزشی تربيت ارزياب براساس مدل EFQM
رهبری تعالی سازمانی در مدل EFQM
مديريت استراتژيك در مدل EFQM
مديريت منابع انسانی و تعالی سازمانيدر مدل EFQM
مديريت زنجيره تامين در مدل EFQM
مديريت مالی در مدل EFQM
مديريت دارائی های فيزيكی در مدل EFQM
مديريت تكنولوژی در مدل EFQM
مديريت اطلاعات در مدل EFQM
مديريت دانش و تعالی سازمانی در مدل EFQM
مديريت پروژه در مدل EFQM
مديريت و بهبود فرايندها در مدل EFQM
مديريت كسب و كار در مدل EFQM
مديريت ارتباط با مشتری در مدل EFQM
مديريت عملكرد در مدل EFQM
مسئوليت پذيری اجتماعي در مدل EFQM
 
« كليه دوره ها دارای گواهينامه معتبر می باشد.
شركت آمادگی طراحی و توسعه دوره های ويژه و كاربردی برای صنايع و سازمان ها با فعاليت خاص را نيز دارا مي باشد. »
 
 
آشنايی با مدل تعالی سازمانی مبتنی بر EFQM
آشنايی با روش های خود ارزيابی EFQM
كارگاه آموزشی تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM
كارگاه آموزشی تربيت ارزياب براساس مدل EFQM
رهبری تعالی سازمانی در مدل EFQM
مديريت استراتژيك در مدل EFQM
مديريت منابع انسانی و تعالی سازمانيدر مدل EFQM
مديريت زنجيره تامين در مدل EFQM
مديريت مالی در مدل EFQM
مديريت دارائی های فيزيكی در مدل EFQM
مديريت تكنولوژی در مدل EFQM
مديريت اطلاعات در مدل EFQM
مديريت دانش و تعالی سازمانی در مدل EFQM
مديريت پروژه در مدل EFQM
مديريت و بهبود فرايندها در مدل EFQM
مديريت كسب و كار در مدل EFQM
مديريت ارتباط با مشتری در مدل EFQM
مديريت عملكرد در مدل EFQM
مسئوليت پذيری اجتماعي در مدل EFQM
 
« كليه دوره ها دارای گواهينامه معتبر می باشد.
شركت آمادگی طراحی و توسعه دوره های ويژه و كاربردی برای صنايع و سازمان ها با فعاليت خاص را نيز دارا مي باشد. »
 
 
   

تمامی حقوق این سایت متعلق به سیستم کیفیت شرق می باشد.
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط پورتال فراتک