مشاوره مديريت در حوزه های بهره وری و تعالی سازمانی، نظام های مديريتی، برنامه ريزی و کنترل پروژه، مهندسی صنايع
 
 
 
طرح ريزی پيشاپيش كيفيت APQP
فرايند تاييد قطعات توليدی PPAP
آناليز شكست و اثرات آن  FMEA
توسعه عملكرد كيفيت QFD
هزينه های كيفيت COQ
كنترل كيفيت آماری SQC
آشنايی با نظام آراستگی صنعتی 5S
7 TOOLS (هفت ابزار كيفيت)
آشنايی با متدولوژی 6 SIGMA  
كارگاه آموزشی كارت امتيازی متوازن BSC
مديريت ارتباط با مشتريان CRM
مديريت رضايت مشتريان CSM
تجزيه و تحليل سيستم های اندازه گيری MSA
كنترل كيفيت عمومی
 
« كليه دوره ها دارای گواهينامه معتبر می باشد.
شركت آمادگی طراحی و توسعه دوره های ويژه و كاربردی برای صنايع و سازمان ها با فعاليت خاص را نيز دارا می باشد. »

 

طرح ريزی پيشاپيش كيفيت APQP
فرايند تاييد قطعات توليدی PPAP
آناليز شكست و اثرات آن  FMEA
توسعه عملكرد كيفيت QFD
هزينه های كيفيت COQ
كنترل كيفيت آماری SQC
آشنايی با نظام آراستگی صنعتی 5S
7 TOOLS (هفت ابزار كيفيت)
آشنايی با متدولوژی 6 SIGMA  
كارگاه آموزشی كارت امتيازی متوازن BSC
مديريت ارتباط با مشتريان CRM
مديريت رضايت مشتريان CSM
تجزيه و تحليل سيستم های اندازه گيری MSA
كنترل كيفيت عمومی
 
« كليه دوره ها دارای گواهينامه معتبر می باشد.
شركت آمادگی طراحی و توسعه دوره های ويژه و كاربردی برای صنايع و سازمان ها با فعاليت خاص را نيز دارا می باشد. »

 

   

تمامی حقوق این سایت متعلق به سیستم کیفیت شرق می باشد.
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط پورتال فراتک